Predstavitev


Želimo nadaljevati in dodatno oživeti povezovanje ter sodelovanje kamniških močnih in zdravih podjetij s skupnim ciljem – izboljšati pogoje za gospodarstvo in turizem v občini Kamnik in širši regiji.

 KIKŠtarter


Cilj delovanja Podjetniškega kluba Kamnik je predvsem tudi spodbujanje gospodarskega razvoja mladih in novih podjetjih, katerega udejanjemo preko mentorstev in izobraževanja v okviru podjetniškega centra KIKštarter.

 Podpiramo lokalno


Eden izmed ciljev delovanja podjetniškega kluba Kamnik je tudi družbena odgovornost lokalnemu okolju iz katerega izhajamo, zato podpiramo različne lokalne dogodke in povezovanja.

 Občina Kamnik


Občina Kamnik je partner Poslovnega kluba Kamnik. S ciljem po pomoči in ustvarjanju pogojev za dobre gospodarske pogoje, del občinskih sredstev Občina Kamnik, preko razpisov namenja tudi za razvoj gospodarskih dejavnosti v občini.  

ikona_eurazpisiAktualni EU razpisi

Urednik rubrike: Matija Matičič, MM SOL

S strani MGRT sta za gospodarstvo trenutno aktualna dva razpisa in sicer za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva in za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017.

ikona_kamniskogospodarstvoOgledalo kamniškega gospodarstva

Urednik: Jure Ugovšek, novinar in urednik Časnika Finance

V prvem od serije analiz kamniškega gospodarstva se posvečamo osnovnim karakteristikam poslovne aktivnosti v našem podalpskem kraju. Kamniško gospodarsko udejstvovanje postavljamo ob bok gospodarstvom bližnjih občin.

Zadnje novice  

Največja kamniška podjetja po prihodkih, zaposlenih in dobičku (podatki za leto 2019)

Največja kamniška podjetja po prihodkih, zaposlenih in dobičku (podatki za leto 2019)

S septembrom so postali javni podatki o lanskem poslovanju tudi številnih tistih družb, ki jih zaradi revizije prej niso razkrile. Objavljamo seznam največjih kamniških podjetij po prihodkih, dobičku ter zaposlenih. Podatki so za leto 2019, torej za leto, ko so slovenske gospodarske družbe skupno ustvarile najvišje prihodke in dobiček v zgodovini ter zaposlovale največ oseb doslej. Vira: Gvin in AJPES Avtor: Jure Ugovšek
Aktualni javni razpisi in Pomoč gospodarstvu za blažitev posledic COVID19

Aktualni javni razpisi in Pomoč gospodarstvu za blažitev posledic COVID19

Zaradi nastale situacije z COVID19 so bili iz strni ministrstev objavljeni dodatni razpisi za pomoč  gospodarstvu za blažitev posledic. Prav tako je bila zaradi nastale situacije zamaknjena objava nekaterih javnih razpisov, ki so bili predvideni v začetku poletja. Trenutno je tako iz strani MGRT objavljen Javni razpis P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo in Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme. V septembru pa je predvidena objava še Javnega razpis za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu zaradi epidemije COVID-19. Poleg navedenih razpisov je še vedno aktualni JR za Vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP in Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022. Za lesno industrijo je trenutno odprt tudi JR – Spodbude...
Videokonferenca KIKštarter in PKK: Kakšen bo vpliv epidemije koronavirusa na gospodarstvo?

Videokonferenca KIKštarter in PKK: Kakšen bo vpliv epidemije koronavirusa na gospodarstvo?

Na KIKštarterju so pripravili videokonferenco, na katero so povabili nekatere uspešne slovenske podjetnike, predstavnike Podjetniškega kluba Kamnik, ki delujejo v različnih panogah. Ti so podali svojo izkušnjo, kako je epidemija vplivala na njihovo poslovanje, katere ukrepe so sprejeli za omilitev posledic ter kakšne dolgoročne vplive na gospodarstvo pričakujejo. Poleg tega so na kratko pokomentirali proti-krizne ukrepe, ki jih je za pomoč gospodarstvu pripravila vlada. Povzetek videokonference: Vpliv koronavirusa na gospodarstvo (vir slike: Pixabay) Videokonference so se udeležili: Stojan Hergouth, direktor Jate Emona (veriga družb, ki delujejo na agroživilskem področju); Urban Bergant, direktor podjetja Elektrina (igralništvo, toplotne črpalke, varnostni sistemi); Thomas Tomsich, direktor podjetja Zarja Elektronika (tehnično, protipožarno varovanje); Aleš Juhant, direktor podjetja Metal Profil (izdelava ograj, industrijskih vrat, drugi kovinski proizvodi); Alenka Planinc Rozman, direktorica podjetja Planinca (coaching na področju komunikacije, upravljanja časa, timskega dela); Damjan Gladek, direktor podjetja Slava (tiskalniki za nalepke)....