Predstavitev


Želimo nadaljevati in dodatno oživeti povezovanje ter sodelovanje kamniških močnih in zdravih podjetij s skupnim ciljem – izboljšati pogoje za gospodarstvo in turizem v občini Kamnik in širši regiji.

 KIKŠtarter


Cilj delovanja Podjetniškega kluba Kamnik je predvsem tudi spodbujanje gospodarskega razvoja mladih in novih podjetjih, katerega udejanjemo preko mentorstev in izobraževanja v okviru podjetniškega centra KIKštarter.

 Podpiramo lokalno


Eden izmed ciljev delovanja podjetniškega kluba Kamnik je tudi družbena odgovornost lokalnemu okolju iz katerega izhajamo, zato podpiramo različne lokalne dogodke in povezovanja.

 Občina Kamnik


Občina Kamnik je partner Poslovnega kluba Kamnik. S ciljem po pomoči in ustvarjanju pogojev za dobre gospodarske pogoje, del občinskih sredstev Občina Kamnik, preko razpisov namenja tudi za razvoj gospodarskih dejavnosti v občini.  

ikona_eurazpisiAktualni EU razpisi

Urednik rubrike: Matija Matičič, MM SOL

S strani MGRT sta za gospodarstvo trenutno aktualna dva razpisa in sicer za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva in za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017.

ikona_kamniskogospodarstvoOgledalo kamniškega gospodarstva

Urednik: Jure Ugovšek, novinar in urednik Časnika Finance

V prvem od serije analiz kamniškega gospodarstva se posvečamo osnovnim karakteristikam poslovne aktivnosti v našem podalpskem kraju. Kamniško gospodarsko udejstvovanje postavljamo ob bok gospodarstvom bližnjih občin.

Zadnje novice  

Možnost sofinanciranj v prvi polovici 2017

Možnost sofinanciranj v prvi polovici 2017

Z novim letom je predvidena objava številnih razpisov na nacionalni ravni, odprte pa so tudi številne možnosti teritorialnega sodelovanja (Interreg). Tako bodo v prvi polovici leta 2017 možne prijave za krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij, snovno in energetsko učinkovitost, spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa, za nove ali atraktivne turistične produkte destinacije in za vzpostavljanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih. Izvajanje programov EU skladov je v polnem teku in glede na raznolikost obstajajo možnosti za številna podjetja. V kolikor imate ideje, vam z veseljem predstavim možnosti za sofinanciranje (http://www.mm-sol.si/). V letu 2016 smo bili uspešni pri številnih prijavah. Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov Konec leta 2016 je bil objavljen JR za krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij, katerega predmet je spodbuditi podjetja k izvajanju raziskovalno-razvojnih...
Brezposelnost v Kamniku najnižja po letu 2009

Brezposelnost v Kamniku najnižja po letu 2009

Z rastjo gospodarske aktivnosti v Sloveniji je zaznati močnejše okrevanje na trgu dela. Nedavno je na ravni državi število brezposelnih po letih trde krize zdrsnilo pod 100 tisoč, v Kamniku na padec mejnika tisoč brezposelnih še čakamo (oktobra lani je bilo brezposelnih 1.077 oseb). Kamnik se v tem tisočletju vselej predstavlja kot občina s podpovprečno stopnjo brezposelnosti v državi. Lani oktobra je ob krepitvi lokalnega in okoliškega gospodarstva padla na 7,9 odstotka, kolikor znaša tudi 10-letno povprečje v kamniški občini. Brezposelnost je tako za 2,6 odstotne točke pod slovenskim povprečjem. Stopnja brezposelnost (v %) Viri: Surs, lastni izračuni Brezposelnost se znižuje predvsem v zadnjem letu in pol, pred tem so kamniški brezposelni z večjo težavo kot drugod po Sloveniji prihajali do novih služb. Avgusta leta 2015 je denimo brezposelnost v...
Novoletno voščilo predsednika Podjetniškega kluba Kamnik

Novoletno voščilo predsednika Podjetniškega kluba Kamnik

Spoštovani, čas beži, ko se imaš lepo, pravijo. In najlepše se imamo, ko delamo dobre stvari s pravimi ljudmi v prijetnem in spodbudnem lokalnem okolju. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem sodelavcem, sosedom, lokalni skupnosti in vsem članom Podjetniškega kluba Kamnik. Klub je odlična organizacija, katere namen je spodbujanje razvojnih potencialov Kamnika in regije. Razvoja podjetništva, kreativnosti in okolja. Čestitam vsem članom, ker ste s svojo aktivnostjo svetilnik upanja v okolju – ker zaposlujete, vlagate v razvoj in ker ste pripravljeni del dodane vrednosti, ki jo v okolju ustvarjate, vračati nazaj v okolje. Hvala vsem, s katerimi sodelujemo pri najrazličnejših projektih z namenom uresničevanja razvojnih ciljev občine in regije. Želim poudariti, da je želja vseh podjetnikov, ki v klubu delujemo, pustiti pozitiven pečat v lokalni skupnosti. Pečat ambicije, enakopravnih možnosti, spodbudnega okolja za vse ter pripomoči k blagostanju naših bližnjih, sodelavcev, domačinov in vseh drugih...