Predstavitev


Želimo nadaljevati in dodatno oživeti povezovanje ter sodelovanje kamniških močnih in zdravih podjetij s skupnim ciljem – izboljšati pogoje za gospodarstvo in turizem v občini Kamnik in širši regiji.

 KIKŠtarter


Cilj delovanja Podjetniškega kluba Kamnik je predvsem tudi spodbujanje gospodarskega razvoja mladih in novih podjetjih, katerega udejanjemo preko mentorstev in izobraževanja v okviru podjetniškega centra KIKštarter.

 Podpiramo lokalno


Eden izmed ciljev delovanja podjetniškega kluba Kamnik je tudi družbena odgovornost lokalnemu okolju iz katerega izhajamo, zato podpiramo različne lokalne dogodke in povezovanja.

 Občina Kamnik


Občina Kamnik je partner Poslovnega kluba Kamnik. S ciljem po pomoči in ustvarjanju pogojev za dobre gospodarske pogoje, del občinskih sredstev Občina Kamnik, preko razpisov namenja tudi za razvoj gospodarskih dejavnosti v občini.  

ikona_eurazpisiAktualni EU razpisi

Urednik rubrike: Matija Matičič, MM SOL

S strani MGRT sta za gospodarstvo trenutno aktualna dva razpisa in sicer za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva in za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017.

ikona_kamniskogospodarstvoOgledalo kamniškega gospodarstva

Urednik: Jure Ugovšek, novinar in urednik Časnika Finance

V prvem od serije analiz kamniškega gospodarstva se posvečamo osnovnim karakteristikam poslovne aktivnosti v našem podalpskem kraju. Kamniško gospodarsko udejstvovanje postavljamo ob bok gospodarstvom bližnjih občin.

Zadnje novice  

Aktualni in predvideni jesenski razpisi

Aktualni in predvideni jesenski razpisi

Ministrstva so z aktivnimi objavami nadaljevala tudi s koncem poletja, ko so bili objavljeni nekateri razpisi za slovenska podjetja. Številni razpisi so bili objavljeni tekom poletja in so bili predstavljeni v predhodnih člankih. Poleg navedenih sta bila objavljena razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v podjetjih in razpis za podjetja, ki se ukvarjajo s področjem predelave, trženja oziroma razvoja kmetijskih proizvodov. Tekom jeseni bodo s strani MGRT objavljeni: razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij, razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini in razpis za sofinanciranje demonstracijskih projektov za testiranje inovacij s področij, ki jih lahko umestimo v Strategijo pametne specializacije. Jeseni bo za podjetja, ki se ukvarjajo z lesno dejavnostjo objavljen razpis za nakup nove opreme za manjše proizvodnje, za podjetja s področja gozdarstva pa...
Vrhunski podjetniški talk show. Vrhunski govorniki okrogle mize. Kamniški podjetniški forum.

Vrhunski podjetniški talk show. Vrhunski govorniki okrogle mize. Kamniški podjetniški forum.

Kamniški forum junij 2017, Dom kulture Kamnik Joc Pečečnik: »Slovenci smo »taužentrože«, ker veliko znamo.« Vrhunski podjetniški talk show. Joc Pečečnik in Peter Frankl. Joc Pečečnik:»Sem mislil, da o podjetništvu  kaj vem, a ko sem v Sloveniji, vidim, da nimam pojma, (smeh)«        “Vrhunski podjetniški talk show.” Tako je novinar in urednik Časnika Finance Jure Ugovšek v svojem članku označil uvodni pogovor med vedno iskrivim Jocem Pečečnikom, lastnikom globalnega podjetja Interblock Group in vedno povsem svojstvenim Petrom Franklom, direktorjem in glavnim urednikom Časnika Finance, ki smo ju lahko poslušali 14. Junija v Domu kulture Kamnik na Kamniškem podjetniškem forumu v so-organizaciji Časnika Finance in Podjetniškega kluba Kamnik. »Katere osebne lastnosti mora imeti voditelj, da postane prvi človek najuspešnejšega podjetja v državi?« To je bilo eno od vprašanj, ki jih je zastavil Peter...
Poletje je čas za razvojne ideje

Poletje je čas za razvojne ideje

Kot je bilo predstavljeno v prejšnjem članku Ministrstva v juniju napovedujejo večji sklop razpisov, ki bo predvidoma objavljen konec tega tedna oziroma v naslednjem tednu. Torej bo enako kot lani v času glavne poletne sezone čas pa pripravo in prijavo razvojnih idej. Seveda to posledično pomeni, da bo potrebno poletje nameniti pripravi obsežne dokumentacije, saj bodo roki za oddajo projektov konec avgusta in začetek septembra. Glede na to, da se običajno v poletnih mesecih nekoliko sprostijo redne obveznosti, je to idealni čas za oblikovanje in pripravo projektnih idej, zrelih za prijavo na posamezne razpise. Kot je praksa v obdobju 2014 – 2020 so roki, ki jih odmerijo Ministrstva kratki, zato je pomembno da se lotite načrtovanja prijave že danes v kolikor to nameravate. V nadaljevanju objavljamo kateri razpisi prihajajo konec...