Predstavitev


Želimo nadaljevati in dodatno oživeti povezovanje ter sodelovanje kamniških močnih in zdravih podjetij s skupnim ciljem – izboljšati pogoje za gospodarstvo in turizem v občini Kamnik in širši regiji.

 KIKŠtarter


Cilj delovanja Podjetniškega kluba Kamnik je predvsem tudi spodbujanje gospodarskega razvoja mladih in novih podjetjih, katerega udejanjemo preko mentorstev in izobraževanja v okviru podjetniškega centra KIKštarter.

 Podpiramo lokalno


Eden izmed ciljev delovanja podjetniškega kluba Kamnik je tudi družbena odgovornost lokalnemu okolju iz katerega izhajamo, zato podpiramo različne lokalne dogodke in povezovanja.

 Občina Kamnik


Občina Kamnik je partner Poslovnega kluba Kamnik. S ciljem po pomoči in ustvarjanju pogojev za dobre gospodarske pogoje, del občinskih sredstev Občina Kamnik, preko razpisov namenja tudi za razvoj gospodarskih dejavnosti v občini.  

ikona_eurazpisiAktualni EU razpisi

Urednik rubrike: Matija Matičič, MM SOL

S strani MGRT sta za gospodarstvo trenutno aktualna dva razpisa in sicer za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva in za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017.

ikona_kamniskogospodarstvoOgledalo kamniškega gospodarstva

Urednik: Jure Ugovšek, novinar in urednik Časnika Finance

V prvem od serije analiz kamniškega gospodarstva se posvečamo osnovnim karakteristikam poslovne aktivnosti v našem podalpskem kraju. Kamniško gospodarsko udejstvovanje postavljamo ob bok gospodarstvom bližnjih občin.

Zadnje novice  

Izbrana NAJ-turistična ideja na vseslovenskem turističnem Start-up vikendu v Kamniku

Izbrana NAJ-turistična ideja na vseslovenskem turističnem Start-up vikendu v Kamniku

Od petka, 11. 6., do nedelje, 13. 6. 2021, se je v Termah Snovik v  Kamniku odvijal poseben dogodek – vseslovenski Turistični Start-up vikend, kjer se je predstavilo skupaj 33 podjetnikov iz vse Slovenije in sicer iz Kranja, Vrhnike, Ljubljane, Domžal, Trzina, Maribora, Novega mesta, Mirne peči, Žalca, Nazarij in seveda največ iz Kamnika – od tega  je bilo 11 ekip. Cilj skupnega projekta je spodbuditi ter podpreti uspešen začetek poslovne poti novih, inovativnih, podjetnih posameznikov, podjetij, startup-ov in ekip. Kamnik se intenzivno razvija kot aktivna, zelena, trajnostna turistična destinacija in namen ter cilj dogodka sta nadgradnja obstoječe turistične ponudbe z novimi idejami, storitvami in produkti za ustvarjanje novih atraktivnih turističnih programov oziroma doživetij ter privabljanje večdnevnih gostov. Poleg cilja dodati turističnim produktom otipljivo nadgradnjo in unikatnost doživetja,  je namen...
Podpis protokola o sodelovanju med Občino Kamnik in Podjetniškim klubom Kamnik

Podpis protokola o sodelovanju med Občino Kamnik in Podjetniškim klubom Kamnik

Župan Matej Slapar in predsednik Podjetniškega kluba Kamnik Ivan Hribar sta popoldan v prostorih Občine Kamnik podpisala protokol o sodelovanju med Občino Kamnik in Podjetniškim klubom Kamnik. Že leta 2017 je bil sklenjen protokol o sodelovanju med Občino Kamnik in Podjetniškim klubom Kamnik (PKK), na podlagi katerega sta oba partnerja vzpostavila trajno in učinkovito sodelovanje ter se zavezala, da bosta s sodelovanjem in partnerskim odnosom gradila učinkovito podporno okolje za razvoj podjetništva v občini Kamnik. Občina Kamnik preko svojega delovanja in aktov izkazuje interes za razvoj trajnostnega podjetništva v občini in se zaveda, da brez sodelovanja in povezovanja z vsemi deležniki na gospodarskem področju ne moremo pričakovati napredka. Predsednik Podjetniškega kluba Kamnik Ivan Hribar je ob tej priložnosti dejal: »Le z razvojem in dodano vrednostjo ter napredkom gospodarstva, podjetništva bo...
Vseslovenski turistični Startup vikend v Kamniku

Vseslovenski turistični Startup vikend v Kamniku

V Kamniku, občini v objemu Kamniško-Savinjskih Alp, smo bili med čakanjem na sprostitev ukrepov podjetni in produktivni. Svoje vrste smo pri iskanju inovativnih idej za razvoj kamniškega turizma strnili Občina Kamnik, Zadruga KIKštarter, KIKštarter pospeševalnik d.o.o., Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, turistično gospodarstvo in Podjetniški klub Kamnik, ki je dolgoletni iniciator in podpornik mladih podjetniških idej v Kamniku. Pri tovrstnem spodbujanju inovativnih ter prebojnih idej v smeri trajnostnega razvoja turizma smo se tokrat povezali tudi s Strateško razvojno inovacijskim partnerstvom trajnostni turizem (SRIPT). Cilj skupnega projekta je spodbuditi ter podpreti uspešen začetek nove poslovne poti novih, mladih, inovativnih, podjetnih posameznikov, podjetij, startup-ov in ekip. Vrhunski turistični dogodek bo potekal od 11. do 13. junija (po sprostitvi ukrepov). Kamnik se intenzivno razvija kot aktivna, zelena, trajnostna turistična destinacija in...