Predstavitev


Želimo nadaljevati in dodatno oživeti povezovanje ter sodelovanje kamniških močnih in zdravih podjetij s skupnim ciljem – izboljšati pogoje za gospodarstvo in turizem v občini Kamnik in širši regiji.

 KIKŠtarter


Cilj delovanja Podjetniškega kluba Kamnik je predvsem tudi spodbujanje gospodarskega razvoja mladih in novih podjetjih, katerega udejanjemo preko mentorstev in izobraževanja v okviru podjetniškega centra KIKštarter.

 Podpiramo lokalno


Eden izmed ciljev delovanja podjetniškega kluba Kamnik je tudi družbena odgovornost lokalnemu okolju iz katerega izhajamo, zato podpiramo različne lokalne dogodke in povezovanja.

 Občina Kamnik


Občina Kamnik je partner Poslovnega kluba Kamnik. S ciljem po pomoči in ustvarjanju pogojev za dobre gospodarske pogoje, del občinskih sredstev Občina Kamnik, preko razpisov namenja tudi za razvoj gospodarskih dejavnosti v občini.  

ikona_eurazpisiAktualni EU razpisi

Urednik rubrike: Matija Matičič, MM SOL

S strani MGRT sta za gospodarstvo trenutno aktualna dva razpisa in sicer za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva in za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017.

ikona_kamniskogospodarstvoOgledalo kamniškega gospodarstva

Urednik: Jure Ugovšek, novinar in urednik Časnika Finance

V prvem od serije analiz kamniškega gospodarstva se posvečamo osnovnim karakteristikam poslovne aktivnosti v našem podalpskem kraju. Kamniško gospodarsko udejstvovanje postavljamo ob bok gospodarstvom bližnjih občin.

Zadnje novice  

Videokonferenca KIKštarter in PKK: Kakšen bo vpliv epidemije koronavirusa na gospodarstvo?

Videokonferenca KIKštarter in PKK: Kakšen bo vpliv epidemije koronavirusa na gospodarstvo?

Na KIKštarterju so pripravili videokonferenco, na katero so povabili nekatere uspešne slovenske podjetnike, predstavnike Podjetniškega kluba Kamnik, ki delujejo v različnih panogah. Ti so podali svojo izkušnjo, kako je epidemija vplivala na njihovo poslovanje, katere ukrepe so sprejeli za omilitev posledic ter kakšne dolgoročne vplive na gospodarstvo pričakujejo. Poleg tega so na kratko pokomentirali proti-krizne ukrepe, ki jih je za pomoč gospodarstvu pripravila vlada. Povzetek videokonference: Vpliv koronavirusa na gospodarstvo (vir slike: Pixabay) Videokonference so se udeležili: Stojan Hergouth, direktor Jate Emona (veriga družb, ki delujejo na agroživilskem področju); Urban Bergant, direktor podjetja Elektrina (igralništvo, toplotne črpalke, varnostni sistemi); Thomas Tomsich, direktor podjetja Zarja Elektronika (tehnično, protipožarno varovanje); Aleš Juhant, direktor podjetja Metal Profil (izdelava ograj, industrijskih vrat, drugi kovinski proizvodi); Alenka Planinc Rozman, direktorica podjetja Planinca (coaching na področju komunikacije, upravljanja časa, timskega dela); Damjan Gladek, direktor podjetja Slava (tiskalniki za nalepke)....
Člani PKK Vladi RS in GZS podali predloge kriznih ukrepov zaradi posledic koronavirusa na gospodarstvo

Člani PKK Vladi RS in GZS podali predloge kriznih ukrepov zaradi posledic koronavirusa na gospodarstvo

(Foto: Reuters) Spoštovani, pred vami je dokument s predlogi kriznih ukrepov zaradi posledic koronavirusa na gospodarstvo, ki je rezultat telekonference članov Podjetniškega kluba Kamnik (v nadaljevanju: PKK), ki se je odvijala dne 24.3.2020. Na konferenci smo prepoznali najmanj štiri kategorije podjetij, za katere smo predlagali različno raven ukrepov in oblikovane predloge s podporo župana Mateja Slaparja dne 26. 3. 2020 poslali direktno predsedniku Vlade RS Janezu Janši in koordinatorju strokovne posvetovalne skupine dr. Mateju Lahovniku, ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravku Počivalšku ter direktorici Gospodarske zbornice Slovenije mag. Sonji Šmuc. Ključno spoznanje po prvi konferenci je, da so se podjetja znašla v zelo različnih situacijah in da bi bilo smiselno ukrepe diferencirati po stopnji prizadetosti podjetij. Pri najbolj prizadetih podjetjih razbremenjevanje ne bo zadostovalo, pač pa morajo ta podjetja...
2020 leto številnih priložnosti

2020 leto številnih priložnosti

Glede na okvirni terminski načrt objave novih JR do konca 2020 se v tem letu obetajo številne priložnosti. Predvidenih je 18 novih JR v skupni vrednosti 51,9 mio EUR. Sicer je v zadnjem času veliko več sredstev rezerviranih za vzhodno kohezijsko regijo, vendar so predvideni tudi za zahodno kohezijsko regijo. Tako so spomladi predvideni številni razpisi: Eurostars (že objavljen), Spodbujanje uvajanja okolijskih znakov za turistične nastanitve, Kompetenčne centre za dizajn management 3.0, Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0, Integralni turistični produkti, Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih – povezava na S4, Mladi raziskovalci. Posamezni razpisi so odprti še iz prejšnjih let, tako da lahko zaključimo, da je res leto številnih priložnosti, ki se ob dobri podpori tudi realizirajo. V nadaljevanju so samo...