Predstavitev


Želimo nadaljevati in dodatno oživeti povezovanje ter sodelovanje kamniških močnih in zdravih podjetij s skupnim ciljem – izboljšati pogoje za gospodarstvo in turizem v občini Kamnik in širši regiji.

 KIKŠtarter


Cilj delovanja Podjetniškega kluba Kamnik je predvsem tudi spodbujanje gospodarskega razvoja mladih in novih podjetjih, katerega udejanjemo preko mentorstev in izobraževanja v okviru podjetniškega centra KIKštarter.

 Podpiramo lokalno


Eden izmed ciljev delovanja podjetniškega kluba Kamnik je tudi družbena odgovornost lokalnemu okolju iz katerega izhajamo, zato podpiramo različne lokalne dogodke in povezovanja.

 Občina Kamnik


Občina Kamnik je partner Poslovnega kluba Kamnik. S ciljem po pomoči in ustvarjanju pogojev za dobre gospodarske pogoje, del občinskih sredstev Občina Kamnik, preko razpisov namenja tudi za razvoj gospodarskih dejavnosti v občini.  

ikona_eurazpisiAktualni EU razpisi

Urednik rubrike: Matija Matičič, MM SOL

S strani MGRT sta za gospodarstvo trenutno aktualna dva razpisa in sicer za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva in za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017.

ikona_kamniskogospodarstvoOgledalo kamniškega gospodarstva

Urednik: Jure Ugovšek, novinar in urednik Časnika Finance

V prvem od serije analiz kamniškega gospodarstva se posvečamo osnovnim karakteristikam poslovne aktivnosti v našem podalpskem kraju. Kamniško gospodarsko udejstvovanje postavljamo ob bok gospodarstvom bližnjih občin.

Zadnje novice  

Nepovratna sredstva in ugoden kredit za naložbe v URE in OVE

Nepovratna sredstva in ugoden kredit za naložbe v URE in OVE

V začetku oktobra je Eko sklad objavil javni poziv za finančne spodbude za podjetja za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije. Gre za nabor ukrepov, za katere je možno pridobiti nepovratna sredstva, kredit ali pa kombinacijo obojega. Nepovratna sredstva je možno pridobiti v višini do 20 %, kredit pa v višini do 80 % upravičenih stroškov naložbe. Slednji je po letni obrestni meri trimesečni EURIBOR + 0%. Kot je razvidno iz obrestne mere gre za zelo ugoden kredit, pri čemur je možno za investicijo dobiti tudi 20 % nepovratnih sredstev. V kolikor v podjetju ugotavljate, da imate bodisi previsoke stroške za energijo v objektu, bodisi imate možnost izrabe obnovljivih virov, potem je sedaj idealni čas za izvedbo tovrstne investicije. V nadaljevanju podajamo kratek povzetek Javnega poziva 51FS-PO18. Namen...
Kamnik med TOP 10% občin po kvaliteti življenja

Kamnik med TOP 10% občin po kvaliteti življenja

Po zaslugi nadpovprečno močnega gospodarstva, možnosti zaposlitve, solidne infrastrukture, zdravega, zadovoljnega prebivalstva, … , se kamniška občina uvršča med kraje, v katerih se v Sloveniji najbolje živi, pokaže raziskava oktobrske revije Moje finance. V prispevku bom izpostavil nekaj od 48 kazalnikov, ki so občino Kamnik uvrstili na 11. mesto med 212 občinami. S serijo zbranih podatkov bomo Kamnik postavil ob bok bližnjim občinam: Domžale, Komenda, Mengeš in Trzin, ki se prav tako uvrščajo nad slovensko povprečje. Analiza ostalih kazalnikov omenjenih občin pokaže, da so omenjene občine med gospodarsko najmočnejšimi v državi. V splošnem je z infrastrukturo relativno dobro poskrbljeno za poslovanje, podjetja so produktivna, še zlasti v občini Trzinu, ki je po kazalcu dodane vrednosti s 50 tisočaki na občana rekorderka v Sloveniji. Prebivalci omenjenih občin svoje zdravje ocenjujejo nadpovprečno...
Analiza nepremičninskega trga v Domžalah in Kamniku: kaj se dogaja s cenami in prometom stanovanj

Analiza nepremičninskega trga v Domžalah in Kamniku: kaj se dogaja s cenami in prometom stanovanj

Pregled dogajanja celotnega slovenskega nepremičninskega trga pokaže, da so cene po letih kriznega padanja dno dosegle v tretjem četrtletju leta 2014, ugotavljajo analitiki Banke Slovenije. Odtlej pa v večjem delu Slovenije stanovanjske nepremičnine pridobivajo na vrednosti. Kamnik in Domžale v tem pogledu nista izjemi. Rast tako števila sklenjenih poslov s stanovanji kot cen je izrazitejša od slovenskega povprečja. In sodeč po napovedih, se bo takšen trend nadaljeval. V kriznih letih je bilo z nepremičninami v okoliških občinah tako malo sklenjenih poslov, da podrobna kakovostna analiza ni bila možna. S prebujanjem trga v letu 2015 pa je število transakcij bilo postalo zadostno, da je državna Geodetska uprava v svoja poročila začela vključevati tudi dogajanje v občini Kamnik in Domžale (Komenda, Trzin in Mengeš pa še vedno niso del analize). Kvadratni meter...