Predstavitev


Želimo nadaljevati in dodatno oživeti povezovanje ter sodelovanje kamniških močnih in zdravih podjetij s skupnim ciljem – izboljšati pogoje za gospodarstvo in turizem v občini Kamnik in širši regiji.

 KIKŠtarter


Cilj delovanja Podjetniškega kluba Kamnik je predvsem tudi spodbujanje gospodarskega razvoja mladih in novih podjetjih, katerega udejanjemo preko mentorstev in izobraževanja v okviru podjetniškega centra KIKštarter.

 Podpiramo lokalno


Eden izmed ciljev delovanja podjetniškega kluba Kamnik je tudi družbena odgovornost lokalnemu okolju iz katerega izhajamo, zato podpiramo različne lokalne dogodke in povezovanja.

 Občina Kamnik


Občina Kamnik je partner Poslovnega kluba Kamnik. S ciljem po pomoči in ustvarjanju pogojev za dobre gospodarske pogoje, del občinskih sredstev Občina Kamnik, preko razpisov namenja tudi za razvoj gospodarskih dejavnosti v občini.  

ikona_eurazpisiAktualni EU razpisi

Urednik rubrike: Matija Matičič, MM SOL

S strani MGRT sta za gospodarstvo trenutno aktualna dva razpisa in sicer za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva in za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017.

ikona_kamniskogospodarstvoOgledalo kamniškega gospodarstva

Urednik: Jure Ugovšek, novinar in urednik Časnika Finance

V prvem od serije analiz kamniškega gospodarstva se posvečamo osnovnim karakteristikam poslovne aktivnosti v našem podalpskem kraju. Kamniško gospodarsko udejstvovanje postavljamo ob bok gospodarstvom bližnjih občin.

Zadnje novice  

Prvo srečanje članov Podjetniškega kluba Kamnik z novim predsednikom in novim županom Občine Kamnik

Prvo srečanje članov Podjetniškega kluba Kamnik z novim predsednikom in novim županom Občine Kamnik

Novoizvoljeni predsednik Podjetniškega kluba Kamnik Stojan Hergouth je že takoj na začetku novega leta povabil člane na srečanje in predstavil programa dela, ki si ga je zadal za svoj mandat predsednika.  Častni gost dogodka je bil novi župan Občine Kamnik Matej Slapar, ki je poleg mag. Urbana Berganta – prvega predsednika PKK – tudi eden od ustanoviteljev Podjetniškega kluba Kamnik. Srečanje je potekalo v hotelu MD – prej hotel Malograjski dvor – v kongresni dvorani. Predsednik Podjetniškega kluba Kamnik Stojan Hergouth je po svojem pozdravnem nagovoru nanizal svoj pogled na uspešno nekajletno delovanje kluba v preteklosti in se osredotočil na statut kluba, kjer je izpostavil točke, ki so bile do sedaj dodobra realizirane in celo presežene. Predvsem je pohvalil vse tri predsednike – mag. Urbana Berganta, Tomaža Laha in Aleša...
TOP kamniška podjetja

TOP kamniška podjetja

Objavljamo seznam največjih kamniških podjetij po prihodkih, dobičku ter zaposlenih. Podatki so za leto 2017. Vir: Gvin Jure Ugovšek
Sofinanciranje nastopov na sejmih in spodbude za podjetja v lesarstvu

Sofinanciranje nastopov na sejmih in spodbude za podjetja v lesarstvu

Leto 2018 je prišlo h koncu, s čimer smo bližje tudi zaključku perspektive 2014 – 2020. V kolikor z novim letom planirate nastop na mednarodnem sejmu v tujini lahko s strani Spirit-a pridobite sofinanciranje od ca 5.600 EUR do ca 13.100 EUR glede na velikost razstavnega prostora. V primeru, da se podjetje predstavlja na mednarodnih sejmih se je vsekakor smiselno prijaviti. Drugi aktualni razpis v začetku naslednjega leta so spodbude za dejavnosti v lesarstvu. Gre za spodbude za uvajanje novih ali dvig zahtevnosti izdelkov v lesarstvu. Dodeljena sredstva za sofinanciranje znašajo od 50.000 EUR do 500.000 EUR in predstavljajo do 30 % upravičenih stroškov, pri čemur so upravičeni stroški tudi nakup nove opreme, novih strojev, proizvodnih zgradb. Lepe in vesele praznike ter uspešne razvojne projekte v 2019 tudi s pomočjo...