Predstavitev


Želimo nadaljevati in dodatno oživeti povezovanje ter sodelovanje kamniških močnih in zdravih podjetij s skupnim ciljem – izboljšati pogoje za gospodarstvo in turizem v občini Kamnik in širši regiji.

 KIKŠtarter


Cilj delovanja Podjetniškega kluba Kamnik je predvsem tudi spodbujanje gospodarskega razvoja mladih in novih podjetjih, katerega udejanjemo preko mentorstev in izobraževanja v okviru podjetniškega centra KIKštarter.

 Podpiramo lokalno


Eden izmed ciljev delovanja podjetniškega kluba Kamnik je tudi družbena odgovornost lokalnemu okolju iz katerega izhajamo, zato podpiramo različne lokalne dogodke in povezovanja.

 Občina Kamnik


Občina Kamnik je partner Poslovnega kluba Kamnik. S ciljem po pomoči in ustvarjanju pogojev za dobre gospodarske pogoje, del občinskih sredstev Občina Kamnik, preko razpisov namenja tudi za razvoj gospodarskih dejavnosti v občini.  

ikona_eurazpisiAktualni EU razpisi

Urednik rubrike: Matija Matičič, MM SOL

S strani MGRT sta za gospodarstvo trenutno aktualna dva razpisa in sicer za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva in za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017.

ikona_kamniskogospodarstvoOgledalo kamniškega gospodarstva

Urednik: Jure Ugovšek, novinar in urednik Časnika Finance

V prvem od serije analiz kamniškega gospodarstva se posvečamo osnovnim karakteristikam poslovne aktivnosti v našem podalpskem kraju. Kamniško gospodarsko udejstvovanje postavljamo ob bok gospodarstvom bližnjih občin.

Zadnje novice  

Karierna tržnica s člani PKK na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra v Kamniku

Karierna tržnica s člani PKK na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra v Kamniku

Kot spodbujevalec podjetniškega razvoja mladih Podjetniški klub Kamnik sodeluje z Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra iz Kamnika, zato smo se letos ponovno predstavili dijakom na njihovi vsakoletni Karierni tržnici. Tudi nekateri člani PKK ste se udeležili letošnje Karierne tržnice, ki jo za dijake 3. in 4. letnikov vseh treh programov (gimnazija, ekonomski tehnik in predšolska vzgoja) pripravljajo na Gimnaziji in srednji šoli v Kamniku. Namen takih predstavitev lokalnih podjetij je, da s svojo prisotnostjo in informacijami spodbudite dijake, ki so pred eno najtežjih odločitev v svojem  življenju – kateri poklic si bodo izbrali.
Vavčerji – enostavne in hitre spodbude malih vrednosti za MSPje

Vavčerji – enostavne in hitre spodbude malih vrednosti za MSPje

Kot je bilo v letu 2018 obljubljeno s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) se v letu 2019 v sodelovanju z Slovenskim podjetniškim skladom (SPS) uvaja nov program spodbud malih vrednosti za mikro, mala in srednje velika podjetja. Gre za spodbude, ki bistveno poenostavljajo dostop do sofinanciranja posameznih storitev. V januarju sta bila objavljena dva javna poziva za vavčerje: Vavčer za certifikate kakovosti in Vavčer za zaščito intelektualne lastnine. Februarja (22.02.2019) je sledila objava štirih novih vavčerskih javnih pozivov za pomoč pri internacionalizaciji in sicer: Vavčer za tržne raziskave tujih trgov, Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih, Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino in Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini. Vavčerski sistem je nov program spodbud malih vrednosti za  mikro, mala in...
Prvo srečanje članov Podjetniškega kluba Kamnik z novim predsednikom in novim županom Občine Kamnik

Prvo srečanje članov Podjetniškega kluba Kamnik z novim predsednikom in novim županom Občine Kamnik

Novoizvoljeni predsednik Podjetniškega kluba Kamnik Stojan Hergouth je že takoj na začetku novega leta povabil člane na srečanje in predstavil programa dela, ki si ga je zadal za svoj mandat predsednika.  Častni gost dogodka je bil novi župan Občine Kamnik Matej Slapar, ki je poleg mag. Urbana Berganta – prvega predsednika PKK – tudi eden od ustanoviteljev Podjetniškega kluba Kamnik. Srečanje je potekalo v hotelu MD – prej hotel Malograjski dvor – v kongresni dvorani. Predsednik Podjetniškega kluba Kamnik Stojan Hergouth je po svojem pozdravnem nagovoru nanizal svoj pogled na uspešno nekajletno delovanje kluba v preteklosti in se osredotočil na statut kluba, kjer je izpostavil točke, ki so bile do sedaj dodobra realizirane in celo presežene. Predvsem je pohvalil vse tri predsednike – mag. Urbana Berganta, Tomaža Laha in Aleša...