Predstavitev


Želimo nadaljevati in dodatno oživeti povezovanje ter sodelovanje kamniških močnih in zdravih podjetij s skupnim ciljem – izboljšati pogoje za gospodarstvo in turizem v občini Kamnik in širši regiji.

 KIKŠtarter


Cilj delovanja Podjetniškega kluba Kamnik je predvsem tudi spodbujanje gospodarskega razvoja mladih in novih podjetjih, katerega udejanjemo preko mentorstev in izobraževanja v okviru podjetniškega centra KIKštarter.

 Podpiramo lokalno


Eden izmed ciljev delovanja podjetniškega kluba Kamnik je tudi družbena odgovornost lokalnemu okolju iz katerega izhajamo, zato podpiramo različne lokalne dogodke in povezovanja.

 Občina Kamnik


Občina Kamnik je partner Poslovnega kluba Kamnik. S ciljem po pomoči in ustvarjanju pogojev za dobre gospodarske pogoje, del občinskih sredstev Občina Kamnik, preko razpisov namenja tudi za razvoj gospodarskih dejavnosti v občini.  

ikona_eurazpisiAktualni EU razpisi

Urednik rubrike: Matija Matičič, MM SOL

S strani MGRT sta za gospodarstvo trenutno aktualna dva razpisa in sicer za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva in za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017.

ikona_kamniskogospodarstvoOgledalo kamniškega gospodarstva

Urednik: Jure Ugovšek, novinar in urednik Časnika Finance

V prvem od serije analiz kamniškega gospodarstva se posvečamo osnovnim karakteristikam poslovne aktivnosti v našem podalpskem kraju. Kamniško gospodarsko udejstvovanje postavljamo ob bok gospodarstvom bližnjih občin.

Zadnje novice  

Gospodarska delegacija iz Kitajske obiskala Kamnik in uspešna kamniška podjetja

Gospodarska delegacija iz Kitajske obiskala Kamnik in uspešna kamniška podjetja

. “> Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik je skupaj s Podjetniškim klubom Kamnik gostil dvanajst člansko gospodarsko delegacijo iz Kitajske. V delegaciji so bili predstavniki uspešnih gospodarskih podjetij iz različnih območij Kitajske. Namen njihovega obiska je bil spoznati Kamnik kot uspešno območje za razvoj gospodarstva in se seznaniti s turizmom kot atraktivno gospodarsko panogo. Delegacija se je srečala z vodstvom dveh uspešnih podjetij v Kamniku – Elektrina d. o. o. in Nektar Natura d. o. o., obiskala Veliko planino ter se zvečer v Kikštarterju pogovorila o delovanju Podjetniškega kluba Kamnik in inovativnih start-up podjetij. .”> .”> . “> Delegacijo je v imenu Občine Kamnik sprejel podžupan Matej Slapar. »Kamnik je lepa in perspektivna občina, ki se v podjetniškem in turističnem smislu zelo razvija. Nekoč je bilo v mestu veliko uspešnih...
Priložnosti za razvoj lesarstva in kmetijskih proizvodov

Priložnosti za razvoj lesarstva in kmetijskih proizvodov

Pred poletjem žal niso še bili objavljeni vsi razpisi, ki so bili napovedani. Posamezni bodo verjetno objavljeni v mesecu juliju, glavni sveženj objave novih razpisov pa je predviden v začetku jeseni. Vsekakor se v poletju nekoliko sprostijo redne obveznosti in je to idealni čas za oblikovanje in pripravo projektnih idej. V nadaljevanju so predstavljeni trenutno aktualni razpisi, v prejšnjem članku pa so bili predstavljeni predvideni razpisi v začetku jeseni. S strani MGRT je objavljen razpis za razvoj lesarstva na področju polproizvodov, s strani Ministrstva za kmetijstvo pa razpis za predelavo, trženje in razvoj kmetijskih proizvodov, ter trije razpisi na področju ribištva. Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov Namen javnega razpisa je spodbujanje uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov  na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več...
Ogledalo kamniškega gospodarstva: nadpovprečna rast prihodkov kamniških podjetjih

Ogledalo kamniškega gospodarstva: nadpovprečna rast prihodkov kamniških podjetjih

Maj je mesec, ko podatki večine slovenskih poslovnih subjektov postanejo javni. Zopet je prišel čas, ko se lahko zatopimo v sveže bilance kamniških podjetij, ki nedvomno sporočajo, da se ugoden trend rasti kamniškega gospodarstva, ki smo mu priča v zadnjih letih, nadaljeval tudi v letu 2017. Prihodki od prodaje kamniških podjetij so lani v povprečju zrasli za 14,4 odstotka oziroma 75 milijonov na 598 milijonov evrov. Za primerjavo omenimo, da rast prodaje povprečnega slovenskega podjetja znaša 12,9 odstotka. Zgovoren o stanju kamniškega gospodarstva zadnjih let je tudi podatek, da so vsa slovenska podjetja skupaj lani prodala za 13 več kot pred krizo, ki je izbruhnila v letu 2008. Kamniška podjetja so lani prodala za 44 odstotkov več kot pred krizo. Jure Ugovšek, Novinar in urednik časopisa Finance jure.ugovsek@finance.si