Predstavitev


Želimo nadaljevati in dodatno oživeti povezovanje ter sodelovanje kamniških močnih in zdravih podjetij s skupnim ciljem – izboljšati pogoje za gospodarstvo in turizem v občini Kamnik in širši regiji.

 KIKŠtarter


Cilj delovanja Podjetniškega kluba Kamnik je predvsem tudi spodbujanje gospodarskega razvoja mladih in novih podjetjih, katerega udejanjemo preko mentorstev in izobraževanja v okviru podjetniškega centra KIKštarter.

 Podpiramo lokalno


Eden izmed ciljev delovanja podjetniškega kluba Kamnik je tudi družbena odgovornost lokalnemu okolju iz katerega izhajamo, zato podpiramo različne lokalne dogodke in povezovanja.

 Občina Kamnik


Občina Kamnik je partner Poslovnega kluba Kamnik. S ciljem po pomoči in ustvarjanju pogojev za dobre gospodarske pogoje, del občinskih sredstev Občina Kamnik, preko razpisov namenja tudi za razvoj gospodarskih dejavnosti v občini.  

ikona_eurazpisiAktualni EU razpisi

Urednik rubrike: Matija Matičič, MM SOL

S strani MGRT sta za gospodarstvo trenutno aktualna dva razpisa in sicer za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva in za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017.

ikona_kamniskogospodarstvoOgledalo kamniškega gospodarstva

Urednik: Jure Ugovšek, novinar in urednik Časnika Finance

V prvem od serije analiz kamniškega gospodarstva se posvečamo osnovnim karakteristikam poslovne aktivnosti v našem podalpskem kraju. Kamniško gospodarsko udejstvovanje postavljamo ob bok gospodarstvom bližnjih občin.

Zadnje novice  

Vavčerji – spodbude malih vrednosti za MSP

Vavčerji – spodbude malih vrednosti za MSP

Slovenski podjetniški sklad je v februarju ponovno odprl vavčerje – enostavne spodbude malih vrednosti za MSP. Vavčerji so namenjeni mikro, malim in srednjim podjetjem (organizirana kot d.o.o., s.p. ali zadruge) za različne poslovne storitve. Na voljo je nekaj več kot 10 mio EUR za podporo okoli 2.500 vavčerskih projektov. Vavčerji so nepovratna sredstva v višini od 300,00 EUR do 9.999,99 EUR, ki se lahko koristjo za različne poslovne storitve (vavčer za certifikate kakovosti, vavčer za patente, modele znamke, vavčerje za internacionalizacijo, vavčerje za digitalizacijo, itd..). S pomočjo vavčerjev bo možno pridobiti do 60 % sofinanciranja upravičenih stroškov za posamezni odobren vavčer, posamezno podjetje bo lahko koristilo max. 3 vavčerje na leto, oziroma do maksimalne vrednosti 30.000 EUR na leto. Objavljeni so naslednji vavčerji: VAV-1 Vavčer za certifikate kakovosti, VAV-2 Vavčer...
Nova finančna perspektiva EU

Nova finančna perspektiva EU

Leto 2020 se bliža h koncu, in hkrati h koncu prihaja tudi programsko obdobje razpisov 2014 – 2020. Posamezni razpisi iz tega obdobja bodo v letu 2021 sicer še v teku, vendar le kot zaključna faza že razpisanih in zastavljenih razpisov. Ti so bili predstavljeni v predhodnih člankih, tokrat pa se bomo osredotočili na novo programsko obdobje 2021 – 2027, za katerega se na državni ravni pripravljajo programski dokumenti. Sloveniji bo v novem programskem obdobju namenjenih 10 mrd evrov, kar je največji znesek odkar je Slovenija postala članica EU. Ključne tri usmeritve programa so odporna (zaradi trenutne gospodarske in zdravstvene krize), zelena in digitalna Evropa. Poseben poudarek pa je tudi na zdravstvenem sektorju in dolgotrajni oskrbi. Glede na epidemiološko stanje letošnjega leta in posledic, ki so jih povzročili ukrepi za...
KIKštarter startup vikend in predstavitev poslovnih idej pred naložbeno komisijo Kikštarter pospeševalnika

KIKštarter startup vikend in predstavitev poslovnih idej pred naložbeno komisijo Kikštarter pospeševalnika

V KIKštarterju v novembru organizirajo zdaj že tradicionalni startup vikend. Ta dogodek se bo izvajal 27. in 28. 11. preko Zooma. V letošnjem letu je prišlo do spremembe teme; v preteklosti so bili vikendi obarvani s sloganom “Izziv za 5€”. Zaradi epidemije in dela na daljavo smo udeležencem želeli olajšati delo, tako da je dogodek odprte narave, razpisali smo samo prioritetna področja. To so področja hrane, okolja in trajnosti. Več od dogodku je na voljo na spodnjih povezavah: https://kikstarter.si/event/starup-weekend-2020/ V ponedeljek, 30. 11. pa bodo v Kikštarterju izvedeli hibridni dogodek, ki bo sestavljen iz dveh delov. Prvi del predstavlja predstavitev poslovnih idej pred naložbeno komisijo KIKštarter pospeševalnika. Svoje ideje bodo predstavili zmagovalci Startup vikenda 2020 in tisti podjetniki, ki bodo za svoje ideje do 28. 11. izvedli prijavo, kot je opisana...