Predstavitev


Želimo nadaljevati in dodatno oživeti povezovanje ter sodelovanje kamniških močnih in zdravih podjetij s skupnim ciljem – izboljšati pogoje za gospodarstvo in turizem v občini Kamnik in širši regiji.

 KIKŠtarter


Cilj delovanja Podjetniškega kluba Kamnik je predvsem tudi spodbujanje gospodarskega razvoja mladih in novih podjetjih, katerega udejanjemo preko mentorstev in izobraževanja v okviru podjetniškega centra KIKštarter.

 Podpiramo lokalno


Eden izmed ciljev delovanja podjetniškega kluba Kamnik je tudi družbena odgovornost lokalnemu okolju iz katerega izhajamo, zato podpiramo različne lokalne dogodke in povezovanja.

 Občina Kamnik


Občina Kamnik je partner Poslovnega kluba Kamnik. S ciljem po pomoči in ustvarjanju pogojev za dobre gospodarske pogoje, del občinskih sredstev Občina Kamnik, preko razpisov namenja tudi za razvoj gospodarskih dejavnosti v občini.  

ikona_eurazpisiAktualni EU razpisi

Urednik rubrike: Matija Matičič, MM SOL

S strani MGRT sta za gospodarstvo trenutno aktualna dva razpisa in sicer za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva in za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017.

ikona_kamniskogospodarstvoOgledalo kamniškega gospodarstva

Urednik: Jure Ugovšek, novinar in urednik Časnika Finance

V prvem od serije analiz kamniškega gospodarstva se posvečamo osnovnim karakteristikam poslovne aktivnosti v našem podalpskem kraju. Kamniško gospodarsko udejstvovanje postavljamo ob bok gospodarstvom bližnjih občin.

Zadnje novice  

Največja podjetja v regiji

Največja podjetja v regiji

Katera so največja podjetja v občinah Domžale, Kamnik, Trzin, Komenda ter Mengeš? Iz vaze Gvin sem zbral nekaj osnovnih podatkov o lanskem poslovanju podjetij v Kamniku in okoliških občinah, ki ustvarjajo več kot 10 milijonov evrov prihodkov. Podatki so nekonsolidirani, torej ne vključujejo poslovanja morebitnih hčerinskih družb. Trzin in Domžale z največ velikokategorniki Prihodke od prodaje, višje od desetih milijonov evrov, ima natanko 50 podjetij. Med njimi ima sedež v Trzinu 15 družb, v Domžalah 14, v Komendi 10, v Kamniku 9, v Mengšu pa dve. Ob tem opozarjam, da zabeleženi prihodki podjetja s sedežem v določeni občini ne pomenijo, da je bila večina poslovne aktivnosti opravljena v tej občini. Vzemimo za primer največjo družbo po prihodkih Lidl s sedežem v Komendi in prihodki prek 300 milijonov evrov (sicer v...
Energetska učinkovitost in obnovljivi viri energije

Energetska učinkovitost in obnovljivi viri energije

V tokratnem prispevku bi rad najprej pohvalil našo projektno ekipo (podjetje MM Sol in projektne sodelavce), saj smo bili 100 % uspešni s prijavami na razpisih za izrabo obnovljivih virov energije (OVE) in smo uspeli za naročnike pridobiti malo več kot 4,3 milijona EUR nepovratnih sredstev. Za investitorje smo vodili projekte od priprave projekte naloge do prijave projekta na javni razpis. V nadaljevanju bomo sodelovali pri vodenju projekta in pripravili vse potrebno za uspešno črpanje odobrenih nepovratnih sredstev. Trenutno aktualni Javni razpisi iz področja energetske učinkovitosti in OVE so namenjeni za izgradnjo daljinskega ogrevanja na OVE, postavitev manjših objektov za proizvodnjo električne energije, za nakup električnih vozil in za izvedbo energetskega pregleda. Poleg navedenih razpisov je trenutno objavljen tudi razpis za spodbujanje procesnih izboljšav v podjetjih. Daljinsko ogrevanje na obnovljive vire...
Kamnik – turistična destinacija

Kamnik – turistična destinacija

Ena od vidnejših dobrih novic o slovenskem gospodarstvu v letošnjem letu je zagotovo, da panoga oz. sektor turizma raste tako po številu gostov kot doseženih prihodkih in številu zaposlenih. Občina Kamnik pri tem ni izjema, saj kamniški turizem v letošnjem letu raste hitreje od vseslovenskega povprečja. Še zlasti je to očitno pri obisku Velike planine, ki je največja posamična turistična destinacija v naši občini, kar zadeva planinarjenje, pohodništvo, gorsko kolesarstvo in bogato etnološko kulturno dediščino (pastirsko naselje in planšarska kultura, sir trnič itn.) poleti ter zimske športe pozimi. Statistični podatki o obratovanju nihalke, ki iz doline Kamniške Bistrice obiskovalce prepelje na Veliko planino, so dovolj zgovorni, če primerjamo prevoze med letošnjim in lanskim rekordnim letom, saj je bilo v prvih 8 mesecih letošnjega leta prepeljanih kar 10.000 potnikov več kot...