Predstavitev


Želimo nadaljevati in dodatno oživeti povezovanje ter sodelovanje kamniških močnih in zdravih podjetij s skupnim ciljem – izboljšati pogoje za gospodarstvo in turizem v občini Kamnik in širši regiji.

 KIKŠtarter


Cilj delovanja Podjetniškega kluba Kamnik je predvsem tudi spodbujanje gospodarskega razvoja mladih in novih podjetjih, katerega udejanjemo preko mentorstev in izobraževanja v okviru podjetniškega centra KIKštarter.

 Podpiramo lokalno


Eden izmed ciljev delovanja podjetniškega kluba Kamnik je tudi družbena odgovornost lokalnemu okolju iz katerega izhajamo, zato podpiramo različne lokalne dogodke in povezovanja.

 Občina Kamnik


Občina Kamnik je partner Poslovnega kluba Kamnik. S ciljem po pomoči in ustvarjanju pogojev za dobre gospodarske pogoje, del občinskih sredstev Občina Kamnik, preko razpisov namenja tudi za razvoj gospodarskih dejavnosti v občini.  

ikona_eurazpisiAktualni EU razpisi

Urednik rubrike: Matija Matičič, MM SOL

S strani MGRT sta za gospodarstvo trenutno aktualna dva razpisa in sicer za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva in za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017.

ikona_kamniskogospodarstvoOgledalo kamniškega gospodarstva

Urednik: Jure Ugovšek, novinar in urednik Časnika Finance

V prvem od serije analiz kamniškega gospodarstva se posvečamo osnovnim karakteristikam poslovne aktivnosti v našem podalpskem kraju. Kamniško gospodarsko udejstvovanje postavljamo ob bok gospodarstvom bližnjih občin.

Zadnje novice  

Plače v kamniških podjetjih rastejo nadpovprečno

Plače v kamniških podjetjih rastejo nadpovprečno

Z zniževanjem brezposelnosti ter izboljšanjem razmer v gospodarstvu ekonomisti opažajo pritisk na plače. Po napovedih Urada RS za makroekonomske analize in razvoj bo rast plač v prihodnjih letih višja od inflacije, medletno naj bi se gibala okoli štirih odstotkov. Pogled v bližnjo preteklost sporoča, da so plače v povprečju v slovenskem prostoru že rasle vselej za približno odstotno točko. Plače pri delodajalcih registriranih v kamniški občini so po rasti prehitevale slovensko povprečje. Povprečne mesečne plače (v EUR) V petih letih so se povečale za osem odstotkov in pol, medtem ko je povprečna rast zaposlenih pri pravnih osebah v državi znašala šest odstotkov in pol.  Zaostanek plač pri kamniških delodajalcih za slovenskem povprečjem se je v zadnjem desetletju znižal s 14 na 10 odstotkov.
Podjetniški klub Kamnik organiziral podjetniško okroglo mizo za dijake GSŠRM Kamnik

Podjetniški klub Kamnik organiziral podjetniško okroglo mizo za dijake GSŠRM Kamnik

V ponedeljek, 26.3.2018 je PKK skupaj z ravnateljico GSŠRM  Bernardo Trstenjak organiziral okroglo mizo za dijake GSŠRM Kamnik z uspešnimi Kamniškimi podjetniki.  Ideja o okrogli mizi je nastala pred leti, ko smo razmišljali, kako mladim dijakom, ki so pred izbiro poklica, prikazati pot podjetništva in predvsem pot usmerjeno proti lastnim ciljem, kot tisto pravo, na kateri bodo zadovoljni in uspešni. Poanta okroglih miz je, da je možno tudi v lokalnem okolju uspeti in da je potrebno biti usmerjen proti ciljem.  Preko okrogle mize želimo mlade v poplavi najrazličnejših informacij navdušiti tudi nad podjetništvom. Slušatelji okrogle mize so bili dijaki 3. letnikov, ki so se morali v kratkem odločiti glede svoje prihodnje življenjske poti. Ponedeljkovo okroglo mizo je vodil novinar časnika Finance, g. Jure Ugovšek, gostje okrogle mize so bili tokrat...
Razpisi v drugi polovici leta 2018

Razpisi v drugi polovici leta 2018

Z majem se je zaključil rok za prvi sveženj razpisov v letu 2018. Trenutno je aktualni še razpis za garancije za kredite s subvencijo obrestne mere (P1 plus 2018), ki predstavlja ugodni kredit do višine 1.250.000 EUR. Za več podjetji smo v MM Sol uspešno pridobili ugoden kredit s strani SPS. Predvidoma pred poletjem bo objavljen razpis »Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2018-2020«, v novembru pa razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja, kjer lahko vaše podjetje pridobi do 30.000 EUR nepovratnih sredstev. Za nadgradnjo elektronskega poslovanja bo letos navoljo še več sredstev. Poleg navedenega so aktualni še razpisi na Ministrstvu za kmetijstvo in sicer za namen ribištva vezano na akvakulturo. P1 plus 2018 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere Namen produkta je omogočiti...