201910.28

Finančne spodbude za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

Finančne spodbude za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

V avgustu je Eko sklad objavil drugi javni poziv za finančne spodbude za podjetja za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije. Gre za nabor ukrepov, za katere je možno pridobiti nepovratna sredstva, kredit ali pa kombinacijo obojega. Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo 20 milijonov evrov vreden javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na…

201910.20

Predavanje “Investicijsko načrtovanje glede na prostorske akte in gradbeno zakonodajo”

Predavanje “Investicijsko načrtovanje glede na prostorske akte in gradbeno zakonodajo”

Na srečanju članov Podjetniškega kluba Kamnik, ki je bilo 1. 10. 2019, v MD Hotelu, Kamnik, je predavala strokovnjakinja s področja prostorske problematike  Helena Kovač, dipl.inž.arh., direktorica Geoplan d.o.o., Kamnik, ki je med drugim tudi komisarka za zakonodajo za pripravo nove prostorske zakonodaje. Članom PKK je predavala na temo “Investicijsko načrtovanje glede na prostorske akte…