Kakšne so možnosti in kaj se obeta v začetku leta
201801.23

Kakšne so možnosti in kaj se obeta v začetku leta

Kakšne so možnosti in kaj se obeta v začetku leta

Trenutno so za podjetja na nacionalni ravni aktualni trije razpisi in sicer JR za raziskovalno razvojne projekte s strani MIZŠ, JR za predindustrijsko predelavo lesa s strani MKGP in JR za mikrokredite na problemskih območjih. Seveda je več možnosti z prijavami direktno v Bruselj, kjer pa je pomembna vzpostavitev partnerstva. Kot že večkrat poudarjeno predstavljajo…

201711.14

Energetska učinkovitost in obnovljivi viri energije

Energetska učinkovitost in obnovljivi viri energije

V tokratnem prispevku bi rad najprej pohvalil našo projektno ekipo (podjetje MM Sol in projektne sodelavce), saj smo bili 100 % uspešni s prijavami na razpisih za izrabo obnovljivih virov energije (OVE) in smo uspeli za naročnike pridobiti malo več kot 4,3 milijona EUR nepovratnih sredstev. Za investitorje smo vodili projekte od priprave projekte naloge do…

201709.20

Aktualni in predvideni jesenski razpisi

Aktualni in predvideni jesenski razpisi

Ministrstva so z aktivnimi objavami nadaljevala tudi s koncem poletja, ko so bili objavljeni nekateri razpisi za slovenska podjetja. Številni razpisi so bili objavljeni tekom poletja in so bili predstavljeni v predhodnih člankih. Poleg navedenih sta bila objavljena razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v podjetjih in razpis za podjetja, ki se ukvarjajo s…

201706.28

Poletje je čas za razvojne ideje

Poletje je čas za razvojne ideje

Kot je bilo predstavljeno v prejšnjem članku Ministrstva v juniju napovedujejo večji sklop razpisov, ki bo predvidoma objavljen konec tega tedna oziroma v naslednjem tednu. Torej bo enako kot lani v času glavne poletne sezone čas pa pripravo in prijavo razvojnih idej. Seveda to posledično pomeni, da bo potrebno poletje nameniti pripravi obsežne dokumentacije, saj…

201705.30

Predvideni Javni razpisi v začetku poletja

Predvideni Javni razpisi v začetku poletja

V mesecu juniju in juliju je za podjetja predvidenih kar nekaj javnih razpisov za nepovratna sredstva EU. Naslednji sveženj pa bo predvidoma objavljen v začetku jeseni. V juniju bodo objavljeni razpisi za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA, za gradnjo Ekonomske infrastrukture (poslovne in gospodarske cone), spodbujanje razvoja integralnih produktov  turističnega gospodarstva, spodbude za MSP…

201704.25

Energetski pregled podjetja in drugi aktualni razpisi

Energetski pregled podjetja in drugi aktualni razpisi

Vsako podjetje ima med odhodki stroške za energijo, eni večje drugi manjše. Z energetskim pregledom se lahko seznanite z obstoječim profilom rabe energije in pridobite analizo možnih ukrepov za zmanjšanje stroškov energije. EKOSklad je v petek 21.4. objavil javni razpis za sofinanciranje izdelave energetskega pregleda v višini 50 % upravičenih stroškov. Tako boste poleg ukrepov…

201702.27

Ugodni krediti z garancijo Sklada in s subvencijo obrestne mere

Ugodni krediti z garancijo Sklada in s subvencijo obrestne mere

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je 17. februarja objavil razpis za 92 milijonov EUR garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere za mala in srednja podjetja (MSP). Kot pretekla leta je s tem omogočen lažji, hitrejši in cenejši dostop do bančnih kreditov. S tem je mikro, malim in srednjim podjetjem omogočeno sprosti nov investicijski ciklus…

201701.20

Možnost sofinanciranj v prvi polovici 2017

Možnost sofinanciranj v prvi polovici 2017

Z novim letom je predvidena objava številnih razpisov na nacionalni ravni, odprte pa so tudi številne možnosti teritorialnega sodelovanja (Interreg). Tako bodo v prvi polovici leta 2017 možne prijave za krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij, snovno in energetsko učinkovitost, spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa, za nove ali atraktivne turistične produkte destinacije…

201612.07

Daljinsko ogrevanje na OVE in pilotni projekti v energetiki

Daljinsko ogrevanje na OVE in pilotni projekti v energetiki

Bliža se novoletni čas, ki predstavlja tudi čas druženja, novoletnih večerij in snovanje novih idej za prihodnost. Obiskovanje poslovnih partnerjev in sočlanov PKK je tudi priložnost za zasnove partnerstva pri izvedbi novih projektov. Mogoče ne direktno povezanih z glavno dejavnostjo in razvoja le te, temveč posredno povezanih z izvajanjem vaše dejavnosti. Takšno področje je vsekakor…

201611.07

Procesne izboljšave in strateška partnerstva

Procesne izboljšave in strateška partnerstva

V mesecu oktobru sta bila objavljena razpisa za procesne izboljšave v podjetjih in za vzpostavitev strateško razvojnih partnerstev. Vsi pričakovani razpisi še niso bili objavljeni, tako da se pričakuje objava v novembru in decembru. Kateri so ti razpisi, ki prihajajo, si lahko preberete v prejšnjem članku. Ponovno pa poudarjamo, da se je v pomladanskih in…