Izjava in načrt podpredsednika PKK:

Podpiram generalno vizijo Podjetniškega kluba Kamnik, da poleg prispevka k medsebojnemu poznavanju in izmenjavi izkušenj, prispeva k podjetniškemu izobraževanju in s prispevki že uveljavljenih podjetij in lokalne skupnosti sistematično izboljšuje prostorske in kapitalske pogoje za podjetniške začetke. Podpiram širitev članstva novoustanovljene Zadruge in njene kapitalske krepitve s ciljem zagotovitve lastništva uporabljanih prostorov.

Stojan Hergout

Podpredsednik Podjetniškega kluba Kamnik

Direktor Jata Emona