Matej Slapar

Matej Slapar

Močno gospodarstvo je steber vsake družbe. V Kamniku, nekdaj močnemu industrijskemu mestu, je tudi danes, še vedno prisotnih preko 2000 podjetij in podjetnikov, ki ustvarjajo za slovenske razmere nadpovprečno dodano vrednost in zaposlujejo več tisoč prebivalcev. Kamnik je še vedno ena izmed najbolj gospodarsko razvitih občin v naši državi. Podjetniški klub Kamnik, bo namenjen povezovanju naših podjetij in prenašanju znanj na mlade in nove podjetnike. To je tisti cilj, ki bo omogočil, da se bo gospodarstvo v naših koncih tudi v prihodnje razvijalo in nadgrajevalo, zato Podjetniškemu klubu Kamnik želim veliko uspehov, povezovanja in na tem temelječih novih perspektivnih delovnih mest.

Matej Slapar, podžupan Občine Kamnik