Stojan Hergouth

Stojan Hergouth je bil na mesto predsednika PKK izvoljen na 6. redni skupščini Podjetniškega kluba Kamnik, dne 20.11.2018. Po izvolitvi je v predstavitvi svoje vizije razvoja PKK povedal:

“Spoštovani članice in člani Podjetniškega kluba Kamnik, v svojem mandatu se bom osredotočil predvsem na organizacijo dogodkov, ki bodo namenjeni medsebojnemu spoznavanju članov PKK in njihovih podjetij in pa izobraževalnim vsebinam  za managerje in direktorje podjetij.”

Tako je članom PKK predstavil nekaj idej z vsebinami, ki se dotikajo poslovanja podjetij in predstavljajo določene novosti na področjih kot so: delovno-pravna zakonodaja; bančni krediti kot finančni vir podjetja; spremembe v ocenjevanju kreditnega potenciala podjetji v zadnjih desetih letih; investicijsko načrtovanje glede na prostorske akte in gradbeno zakonodajo in pristopi k optimizaciji stroškov podjetja. Prav tako se je novi predsednik obrnil na župana Občine Kamnik z naslednjimi besedami: »Še posebno se bom zavzel, da nadgradimo odlično sodelovanje z Občino Kamnik in z županom podpišemo nov protokol o sodelovanju, da Podjetniški klub Kamnik ostane neodvisni glas gospodarstva in pomaga postavljati pogoje za razvoj podjetništva in gospodarstva v kamniški občini in širši regiji.«


Stojan Hergouth
Predsednik Podjetniškega kluba Kamnik
Direktor Jata emona d.o.o.